Scheiding Online

Scheiding Online

Zoals zoveel dingen tegenwoordig online mogelijk zijn, is het ook mogelijk om je scheiding online te regelen. Dit kost minder dan wanneer je samen naar een advocaat gaat en dat komt vooral omdat je het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vooral samen opstelt. Hiervoor is het is echter wel van belang dat je het samen eens kunt worden over de afspraken die je in het echtscheidingsconvenant op wil nemen. Indien jullie minderjarige kinderen hebben zal je het ook samen eens moeten zijn of  kunnen worden over afspraken die betrekking hebben op de kinderen. Indien jullie een paar kleine afspraken hebben waarover jullie van mening verschillen, dan kunnen jullie gebruik maken van een mediator.

Hoe regel je je scheiding online?

Indien je hebt besloten dat je je scheiding online wil regelen, dan ga je naar de site van Goed Online Scheiden. Hier staat heel duidelijk uitgelegd welke stappen je moet zetten om online van je partner te kunnen scheiden. Het begint heel simpel met het invullen van jullie gegevens op het aanvraagformulier. Door deze in te vullen ben je begonnen om je scheiding online te regelen. Vervolgens krijg je per mail een aantal standaarddocumenten, die jullie naar jullie situatie aan kunnen passen en gemaakte afspraken vast kunnen leggen. Nadat deze overeenkomsten beoordeeld zijn krijgen jullie een gesprek met de mediator om alles nogmaals door te nemen, waarna jullie de overeenkomsten kunnen ondertekenen. Deze worden naar de Rechtbank verzonden, die binnen 2 tot 4 weken uitspraak doet en een beschikking afgeeft. Zodra deze beschikking door de Gemeente is ingeschreven zijn jullie officieel gescheiden.

Wat komt er in het echtscheidingsconvenant?

Ook als je je scheiding online regelt moet je met een aantal punten rekening houden. In de eerste plaats is dat het echtscheidingsconvenant, waarin alle afspraken worden opgenomen die tussen jou en je partner worden gemaakt. Dit kan op heel veel verschillende onderwerpen betrekking hebben. Je kan hierbij denken aan de verdeling van de inboedel, of het huis verkocht moet worden, of dat hier een andere regeling voor getroffen wordt en of jullie afzien van het recht op elkaars pensioen of niet. Verder is hier natuurlijk plaats voor alle andere afspraken die jullie verder nog willen maken.

Wat komt er in het ouderschapsplan en is dit verplicht

Ook bij een online scheiding aanvragen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Dit plan is er ter bescherming van de kinderen en dient om alle afspraken die betrekking hebben op de kinderen goed vast te leggen. Dit kan betrekking hebben op hoeveel dagen en welke dagen ze bij welke ouder doorbrengen, maar ook op het vastleggen van de verdeling van de vakanties en de feestdagen. En de manier waarop ouders onderling contact houden over het onderwijs en de gezondheid van de kinderen. Dit verschaft duidelijkheid, waardoor er mogelijk discussies voorkomen kunnen worden. Natuurlijk mag hier altijd van afgeweken worden als jullie het daar samen over eens zijn. En er zijn zelfs mensen die afspraken vast laten leggen over gezond eten.

admin

Reacties zijn gesloten.