Welke soorten duurzame energie zijn er in België?

Welke soorten duurzame energie zijn er in België?

Het grootste voordeel van duurzame energie is dat deze nooit op geraakt. We kunnen gebruik maken van deze energie zonder dat onze volgende generatie benadeeld wordt doordat het milieu achteruitgaat.Het winnen van duurzame energie kan op verschillende manieren. Er bestaan dus ook verschillende soorten duurzame energie. Via Energiehunter.be vind je mee info evenals een overzicht met de groenste energieleveranciers van België.

Zonne-energie

Bij zonne-energie komt de energie uit warmte en licht. Er worden twee verschillende technieken gebruikt om deze energie om te vormen. Wanneer energie uit warmte wordt gehaald spreken we over zonnecollectoren. Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Deze warmte kan gebruikt worden om het grondwater onder een gebouw op te warmen. Het principe van een zonnecollector werkt heel eenvoudig. Men kan de werking van een zonnecollector vergelijken met een metalen voorwerp dat een tijdje in de zon ligt. Na een tijdje wordt dit voorwerp warm. De zonnecollectoren bevatten leidingen waar een vloeistof doorloopt.

De techniek waar energie uit licht gehaald wordt zijn fotovoltaïsche cellen of PV-cellen. Wanneer er zonlicht op zo een PV-cel valt, worden er elektronen losgestoten. Hierdoor ontstaat een elektrische stroom, deze stroom loopt vervolgens door de zonnecel.

Windenergie

Energie wordt gewonnen uit de bewegingsenergie van de lucht: windkracht. De stroom wordt opgewekt met windturbines. De wind slaat in op de wieken van de turbine en doet een rotor draaien. Door deze rotor wordt een dynamo aangedreven, die elektriciteit produceert.

Bio-energie

Deze term is een verzamelnaam voor alle energie die gewonnen in uit biomassa. Wat is biomassa dan? Een verzamelnaam voor alle organisch materiaal afkomstig van planten, bomen of dierlijke mest. Dit materiaal kan omgezet worden in warmte en elektriciteit.

Geothermische energie

Deze vorm van energie wordt het minst gebruikt van alle duurzame energiebronnen. Toch zou het wereldwijd de uitstoot van CO2 kunnen verminderen en helpen om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. De warmte wordt uit de aardbodem gewonnen.

Waterenergie

Waterenergie wordt al eeuwen gebruikt om energie op te wekken. De meest gekende oude vorm om energie op te wekken zijn watermolen. Door middel van een waterrad in een beek of rivier werd er door de rotatie energie opgewekt voor het malen van graan of het persen van olijven. De watermolen werd ook voor andere industriële doeleinden ingezet.

Tegenwoordig worden op grote schaal waterkrachtcentrales gebruikt. Door stroomsnelheid of hoogteverschil kan water energie produceren. In de centrale zit een turbine die in beweging wordt gesteld door stomend water.

Waarom geen kernenergie meer?

Kernenergie wordt opgewekt door een kerncentrale. Dit is een elektriciteitscentrale die elektriciteit opwekt met behulp van kernreactoren of kernsplijting. Kernenergie is geen duurzame energie, aangezien de voorraad kernbrandstof gelimiteerd is en dus niet oneindig aanwezig zal zijn tegenover duurzame energiebronnen. Deze hebben immers een onuitputtelijk karakter. Bovendien is het een nadeel voor volgende generaties als we blijven gebruik maken van kernreactoren. Een kerncentrale produceert immers radioactief afval of kernafval. Dit afval kan niet zomaar weggegooid worden. De dag van vandaag stoppen ze dit afval vaak onder de grond. Lees ook dit artikel van VRT over kernenergie, en of het de oplossing is voor het klimaatprobleem.

admin

Reacties zijn gesloten.